Bộ nguồn Power

Bộ nguồn PowerBộ nguồn PowerBộ nguồn Power

Sản phẩm
Giá

Nguồn Acbel 350W ATX/HK+dây tốt – FV
420,000
Nguồn Acbel 400W ATX/HK+dây tốt – FV
460,000
Nguồn Acbel 450W ATX/HK+dây tốt – FV
560,000
Nguồn Acbel 470w E2 PLUS+dây tốt – FV
735,000
Nguồn Acbel 510w E2 PLUS+dây tốt – FV
850,000
Nguồn Acbel 350W CE2+dây tốt – FV
500,000
Nguồn Acbel 400W CE2+dây tốt – FV
580,000
Nguồn Acbel 450W CE2+dây tốt – FV
665,000
Nguồn Acbel G500W I Power+dây tốt – FV
930,000
Nguồn Acbel G750W+dây tốt – FV
1,470,000
Nguồn Antek 300W – FV
510,000
Nguồn Antek 350W – FV
590,000
Nguồn Antek 500W+dây nguồn zin – FV
835,000
Nguồn Arrow 500W F8 – FV
250,000
Nguồn Arrow 500W F12 – FV
290,000
Nguồn Arrow 650W F8 – FV
370,000
Nguồn Arrow 650W F12 – FV
395,000
Nguồn Arrow 750W F12 – FV
445,000
Nguồn Bm 650W F12 – FV
205,000
Nguồn Cooler 450W GX – FV
1,130,000
Nguồn Cooler Elite 350W+dây tốt – FV
510,000
Nguồn Cooler Elite 400W+dây tốt – FV
635,000
Nguồn Cooler Elite 460W+dây tốt – FV
703,000
Nguồn Cooler Elite 500W+dây tốt – FV
850,000
Nguồn Cooler Elite 550W+dây tốt – FV
1100,000
Nguồn Cooler Master B700W+dây tốt – FV
1,775,000
Nguồn Cooler Thunder 500W+dây nguồn – FV
1,130,000
Nguồn Cooler Thermal 350W+dây tốt – FV
373,000
Nguồn Cooler Thermal 450W F8+dây tốt – FV
455,000
Nguồn Cooler Master V 1000W+dây tốt – FV
4,630,000
Nguồn Codegen dual 2 sata 575W (ko dây nguồn) – *
169,000
Nguồn Corsair 450W F12 – FV
700,000
Nguồn Deli 300W công suất thực , sl10 -> tặng dây nguồn – FV
330,000
Nguồn Deli 600W F12, sl10 -> tặng dây nguồn – FV
202,000
Nguồn Deli 750W F12, sl10 -> tặng dây nguồn – FV
250,000
Nguồn Dragon 350W+dây nguồn- FV
360,000
Nguồn Dragon 450W+dây nguồn – FV
440,000
Nguồn Dtech 500W – F.*
220,000
Nguồn Dtech 650W – F.*
310,000
Nguồn Golden Field GS500S 500W F12 – FV
265,000
Nguồn Golden Field ATX-S3000 300W – FV
365,000
Nguồn Golden Field ATX-S350I 350W – FV
410,000
Nguồn Jetek Y500 F8, sl10 tặng dây nguồn – FV
220,000
Nguồn Jetek Y500T F12, sl10 tặng dây nguồn – FV
230,000
Nguồn Jetek S500 F8, sl10 tặng dây nguồn – FV
245,000
Nguồn Jetek S500T F12, sl10 tặng dây nguồn – FV
260,000
Nguồn Jetek Q300 F8 (CST 280w) – FV
Liên Hệ
Nguồn Jetek Q350 F8 (CST 320w) – FV
330,000
Nguồn Jetek Q7400 F12 (CST 400w) – FV
690,000
Nguồn Jetek Q7450 F12 (CST 450w) – FV
730,000
Nguồn Jetek Q7550 F12 (CST 550w) – FV
890,000
Nguồn Jetek Q95000 F12 (CST 500w) – FV
930,000
Nguồn Jetek Q9600 F14 (CST 600w) – FV
1,030,000
Nguồn Jetek G280 F12, CST – FV
320,000
Nguồn Jetek G300 F8, vỏ đen, CST – FV
340,000
Nguồn Jetek G320 F12, CST – FV
390,000
Nguồn Jetek G350 F12, vỏ đen, led, CST – FV
405,000
Nguồn Jetek G400 F12 – FV
445,000
Nguồn Jetek G400P F12 – FV
475,000
Nguồn Jetek G7350 F12, vỏ đen, led – FV
530,000
NGUỒN KURO 850W
2,430,000
Nguồn Kuro 550W (KRPW-G2-550W)
930,000
Nguồn Kuro 500W (KRPW-G530W/90+)
830,000
Nguồn Kuro 650W (KRPW-GN650W)
1,230,000
Nguồn Kuro 550W (KRPW-GP550W)
1,030,000
Nguồn Kuro 400w (L4-6pin vga)
380,000
Nguồn Kuro 500w (L4-8pin main+6pin vga)
480,000
Nguồn Kuro 600w (L4)
530,000
Nguồn Kuro 650W (KRPW-P2-650W)
980,000
Nguồn Kuro 630W (KRPW-P630W)
1,130,000
Nguồn Kuro 700W (KRPW-PS700W)
1,330,000
Nguồn Kuro 500W (KRPW-PT500W)
1,030,000
Nguồn Kuro 350W (KRPW-SS350W/85+)
480,000
Nguồn Kuro 500W (KRPW-SS500W/85+) *
580,000
Nguồn Kuro 600W (KRPW-SS600W) *
730,000
Nguồn Mini BM 450W – FV
280,000
Nguồn Mini Jetek A200i – FV
280,000
Nguồn Saga 450W – FV
705,000
Nguồn SD 600W F12 – FV
210,000
Nguồn SP 700W F12 (ko dây nguồn) – FV
210,000
Nguồn Venr 550W F12 (ko dây nguồn) – FV
217,000
Nguồn Vision 400W F12 box + dây nguồn *
425,000
Nguồn Vision 550W F12 – T.*
188,000
Nguồn Vision 650W F12 box + dây nguồn – T.*
200,000
Nguồn Vision 700W F12 box + dây nguồn – T.*
208,000

Bài viết khác:

No Comments