Ổ cứng HDD

Ổ cứng HDDỔ cứng HDDỔ cứng HDD

Sản phẩm
Giá

Hdd Pc 250g Hitachi cũ
250,000
Hdd pc 160G sata cũ
Liên Hệ
Hdd pc 250G sata cũ
Liên Hệ
Hdd Pc 2Tb sata cũ
1,250,000
Hdd pc 80g ata, samsung/hitachi/seagate – 1N
165,000
Hdd pc 160g ata seagate – 1N
240,000
Hdd pc 250g ata seagate – 1N
330,000
Hdd pc 500g ata seagate – 1N
600,000
Hdd pc 40g sata seagate/western – 1N
170,000
Hdd pc 80g sata SG mỏng – 1N
175,000
Hdd pc 160g sata SG mỏng – 1N
305,000
Hdd pc 250g sata SG dày – 1N
388,000
Hdd pc 250g sata SG mỏng – 2N
470,000
Hdd pc 320g sata SG – 2N
650,000
Hdd pc 500g sata SG dày – 1N
810,000
Hdd pc 500g sata SG mỏng – 1N
830,000
Hdd pc 500g sata SG mỏng – 2N
845,000
Hdd pc 750g sata SG – 1N
870,000
Hdd pc 1T sata SG – 1N
1,060,000
Hdd pc 1T sata SG – 2N
1,140,000
Hdd pc 2T sata SG – 2N
1,560,000
Hdd pc seagate 250g sata chính hãng (VS/ADVN) – FV
1040,000
Hdd pc seagate 250g sata CH (bh nn)
870,000
Hdd pc seagate 500g sata chính hãng (VS/ADVN) – F+20
1,105,000
Hdd pc seagate 1t sata chính hãng (VS/ADVN) – FV
1,235,000
Hdd pc seagate 2t sata chính hãng (VS/ADVN) – FV
1,840,000
Hdd pc seagate 3t sata chính hãng (VS/ADVN) – FV
2,425,000
Hdd pc seagate 4t sata chính hãng (VS/ADVN) – FV
3,490,000
Hdd pc seagate 1t Surveillance chuyên camera sata chính hãng (viễn sơn) – FV
1,500,000
Hdd pc seagate 2t Surveillance chuyên camera sata chính hãng (viễn sơn) – FV
2,120,000
Hdd pc seagate 3t Surveillance chuyên camera sata chính hãng (viễn sơn) – FV
2,870,000
Hdd pc seagate 4t Surveillance chuyên camera sata chính hãng (viễn sơn) – FV
3,950,000
Hdd pc toshiba 500g sata chính hãng (ADVN) – FV
1040,000
Hdd pc toshiba 1t sata chính hãng (ADVN) – FV
1,200,000
Hdd pc toshiba 2t sata chính hãng (ADVN) – FV
1,855,000
Hdd pc toshiba 3t sata chính hãng (ADVN) – FV
2,525,000
Hdd pc toshiba 4t sata chính hãng (ADVN) – FV
3,500,000
Hdd pc western 250g sata blue CH – FV
1,060,000
Hdd pc western 500g sata blue CH – FV
1,130,000
Hdd pc western 500g sata black CH – FV
1,570,000
Hdd pc western 500g sata green CH – FV
1,170,000
Hdd pc western 500g sata purx CH (chuyên ghi camera) – FV
1,370,000
Hdd pc western 1t sata blue CH – FV
1,230,000
Hdd pc western 1t sata black CH – F.20
1,760,000
Hdd pc western 1t sata green CH – FV
1,235,000
Hdd pc western 1t sata purx CH (chuyên ghi camera) – FV
1,670,000
Hdd pc western 1t sata red CH – F+20
1,630,000
Hdd pc western 2t sata black CH
3,170,000
Hdd pc western 2t sata green CH – F+20
1,900,000
Hdd pc western 2t sata purx CH (chuyên ghi camera) – FV
2,390,000
Hdd pc western 2t sata red CH
2,335,000
Hdd pc western 3t sata black CH
4,100,000
Hdd pc western 3t sata green CH – FV
2,475,000
Hdd pc western 3t sata purx CH (chuyên ghi camera) – FV
3,190,000
Hdd pc western 3t sata red CH – FV
2,905,000
Hdd pc western 4t sata black CH – C
4,940,000
Hdd pc western 4t sata black Enterprise-class (xách tay ch) – C
6,190,000
Hdd pc western 4t sata green CH – FV
3,600,000
Hdd pc western 4t sata purx CH (chuyên ghi hình)
4,515,000
Hdd pc western 4t sata red CH – FV
4,105,000
Hdd pc western 5t sata green CH
5,196,000
Hdd pc western 6t sata green CH
6,455,000
Hdd pc western 6t sata red CH
6,680,000
Hdd ssd Corsair 120g force 3
Liên Hệ
Hdd ssd Corsair 128g GBGS – FV
2,185,000
Hdd ssd Corsair 128g GBLX – FV
1,660,000
Hdd ssd Corsair 240gb
Liên Hệ
Hdd ssd Corsair 265g GBLX – FV
2,900,000
Đế hdd ssd
50,000
Hdd ssd Intel 120g – 535 (không đế) – FV
1,720,000
Hdd ssd intel 240G (không đế) – FV
4,000,000
Hdd ssd Kingmax 128g (sata2 – 2.5)
Liên Hệ
Hdd ssd Kingmax 120g (sata3 – 2.5)
Liên Hệ
Hdd ssd Kingmax 240g (sata3 – 2.5)
Liên Hệ
Hdd ssd Kingston 64g MV100+
Liên Hệ
Hdd ssd Kingston 120g V300 FPT/VS – F.10
1,335,000
Hdd ssd Kingston 120g V300 BH3N HB – C
1,195,000
Hdd ssd Kingston 240g V300 sata – FV
2,250,000
Hdd ssd Plextor 128Gb PX-128M6S
2,110,000
Hdd ssd Samsung 64g 1.8″ tray, ko đế
850,000
Hdd ssd Samsung 120g evo 850 sata 3 – F.60
1,530,000
Hdd ssd Samsung 250g evo 850 sata 3 – F.70
2,630,000
Hdd ssd Samsung 256g pro 850 sata 3 – C
3,650,000
Hdd ssd Samsung 500g Evo 850 sata 3 *
4,400,000
Hdd laptop 40g ata cũ – 1 tháng
240,000
Hdd laptop 80g ata cũ – 1 tháng
340,000
Hdd laptop 120g sata cũ
Liên Hệ
Hdd laptop 160g sata cũ 1.8″ mini
1,100,000
Hdd laptop 250g sata cũ 1.8″ mini
1,300,000
HDD laptop 40gb ata
310,000
HDD laptop 80gb ata – 1N
410,000
HDD laptop 80gb seagate sata – 1N
460,000
HDD laptop 120gb seagate sata – 1N
500,000
HDD laptop 160gb seagate sata – 1N
560,000
HDD laptop 250gb seagate sata – 1N
730,000
HDD laptop 320gb seagate sata – 1N
800,000
HDD laptop 500gb seagate sata – 1N
900,000
Hdd laptop 500g sata hitachi 5400rpm – 3N
970,000
Hdd laptop 500g sata hitachi 7200rpm – 3N
1,150,000
HDD laptop 1Tb sata hitachi (HGST) 5400rpm – 2N
1,270,000
HDD laptop 1Tb sata hitachi (HGST) 7200rpm – 2N
1,460,000
Hdd laptop 500g Hitachi 5400rpm chính hãng ADVN – FV
1,070,000
Hdd laptop 1TB Hitachi chính hãng ADVN – FV
1,400,000
Hdd laptop 500g Seagate 5400 9H – FV
1,215,000
Hdd laptop 500g Seagate 7200 9H – FV
1,330,000
Hdd laptop 500g Toshiba 5400rpm chính hãng ADVN – FV
1,050,000
Hdd laptop 500g Western blue 5400rpm 9h – FV
1,125,000
Hdd laptop 500g Western black 7200rpm 9h – FV
1,275,000
Hdd laptop 1Tb Western blue – FV
1,670,000

Bài viết khác:

No Comments