Bộ nguồn Power

Bộ nguồn Power Sản phẩm Giá Nguồn Acbel 350W ATX/HK+dây tốt – FV 420,000 Nguồn Acbel 400W ATX/HK+dây tốt – FV 460,000 Nguồn Acbel 450W ATX/HK+dây tốt – FV 560,000 Nguồn Acbel 470w E2 PLUS+dây tốt – FV 735,000 Nguồn Acbel 510w E2 PLUS+dây tốt – FV 850,000 Nguồn Acbel 350W CE2+dây tốt – FV 500,000 Nguồn Acbel 400W CE2+dây tốt – FV 580,000 Nguồn Acbel 450W CE2+dây tốt – FV 665,000 Nguồn Acbel G500W I Power+dây tốt – FV 930,000 Nguồn Acbel G750W+dây tốt – FV 1,470,000 Nguồn Antek 300W – FV ... Xem chi tiết