Bộ nhớ RAM

Bộ nhớ RAM Sản phẩm Giá DDR2 Corsair 1G/800 (tản nhiệt dày) 220,000 DDR2 Corsair 2G/800 (tản nhiệt dày) 420,000 DDR3 Corsair 1G/1333 (tản nhiệt dày) 290,000 DDR3 Corsair 2G/1333 (tản nhiệt dày) 495,000 DDR3 Corsair 4G/1333=1600 (tản nhiệt dày) 670,000 DDR3 G.Skill 2G/1333-1600 (MT) – FV 415,000 DDR3 G.Skill 2G/1600 Aegis chính hãng MT (tản nhiệt lá) – FV 458,000 DDR3 G.Skill 4g/1600 Ageis (tản nhiệt lá) – FV 650,000 DDR3 G.Skill 4g/1600 Ripjaw (tản nhiệt dày) – FV 673,000 DDR3 G.Skill 8g/1600 Aegis (tản nhiệt lá) – FV 1,095,000 DDR3 G.Skill ... Xem chi tiết