Ram Laptop

Ram LaptopRam LaptopRam Laptop

Sản phẩm
Giá

DDR3 Laptop Kingmax 2GB/1600
430,000
DDR3 Laptop Kingmax Haswell 2G/1600L – FV
438,000
DDR3 Laptop Kingmax 4GB/1333=1600 – FV
675,000
DDR3 Laptop Kingmax Haswell 4G/1600L
688,000
DDR3 Laptop Kingmax 8GB/1333 – FV
1,400,000
DDR3 Laptop Kingmax 8GB/1600 – FV
1,400,000
DDR3 Laptop Kingmax Haswell 8GB/1600L – FV
1,420,000
DDR3 Laptop 4G/1600(12800) Kingston 9H – FV
750,000
DDR3 Laptop Kingston 8G/1600 (12800) 9H – FV
1,350,000
DDR1 Laptop máy bộ 1gb/400
400,000
DDR2 Laptop máy bộ 1G/800 MB
140,000
DDR2 Laptop máy bộ 2G/800 MB
290,000
DDR3 Laptop máy bộ 2G/1333 MB
285,000
DDR3 Laptop máy bộ 2G/1600 MB
430,000
DDR3 Laptop máy bộ 4G/1333 MB
520,000
DDR3 Laptop máy bộ 4G/1600 MB
600,000
DDR3 Laptop máy bộ 4G/1600L Haswel MB
784,000
DDR3 Laptop Silicon 2GB/1600L Haswel
440,000
DDR3/2G bus 1333 laptop cũ
Liên Hệ

Bài viết khác:

No Comments