Sửa Nhanh Lỗi icon, Shortcut . lnk Tấc cả ứng dụng mở bằng một phần mềm nào đó

Sửa Nhanh Lỗi icon, Shortcut . lnk Tấc cả ứng dụng mở bằng một phần mềm nào đó

Khi bạn nhận được thông báo “All files converted to .lnk file” tức là máy tính đang gặp lỗi hiển thị trên màn hình khi bạn bấm vào một shortcut nào đó trên màn hình desktop
Các nguyên nhân này thông thường do virus hoặc lỗi Registry.

Khắc phục bằng cách xóa User Choice
– Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Window + R, sau đó nhập vào Regedit và nhấn Enter để mở cửa sổ Regedit
– Bước 2: Bạn truy cập theo đường dẫn HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\FileExts\.lnk
– Bước 3: Kích chuột phải vào User Choice và chọn delete
– Bước 4: Khởi động lại máy tính

No Comments