Phần mềm Accumark ngành may mặc và thiết kế thời trang

Phần mềm Accumark ngành may mặc và thiết kế thời trang Phần mềm Gerber Accumark là một phần mềm hỗ trợ đắt lực trong lỉnh vực thiết kế thời trang, thiết kế Râp, nhảy Size, giác sơ đồ, thiết kế mẫu cho ngàng may mặc. Phần mềm Gerber Accumark chạy tốt trên nền máy dùng hệ điều hành Windows XP, Windows 7. Đây là công cụ giúp việc thiết kế mẫu được nhanh chóng và trực quang, đẩy nhanh việc định hình sản phẩm. Accunmark giúp bạn nhanh chóng có những mẫu sẩn phẩm, mẫu quần áo mới kịp thời đáp ... Xem chi tiết